PROJE ÜRÜNLERİ

Ürün-1: Eğitim müfredatı


Ürün-2: Teknisyenler ve ofis çalışanları için rehber kitap


Ürün-3: Proje web sitesi


Ürün-4: Proje broşürü


Ürün-5: Sanal laboratuvar (oyun)


Ürün-6: E-yönerge


Ürün-7: Pilot eğitimlerin değerlendirme raporu

Ürün-8: Video kayıtları


Ürün-9: Proje hakkında makale


Ürün-10: İhtiyaç analizi raporu

 

 
©2013, DEMRIC               All rights reserved         

 

This project (2012-1-TR1-LEO05-35135) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.