PROJE HAKKINDA

Araştırmalar örgün eğitim sistemi ile sanayinin ihtiyaçlarının iki farklı kültürü temsil ettiğini göstermiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de irtibat ve birlikteliğin eksikliğidir. Her iki taraf da birbirinin imkânlarını, zayıf yönlerinin ve birlikte neler yapabileceklerini çok az bilirler. Ayrıca sanayide çalışan bireyler teknolojideki hızlı değişimden dolayı yenilikleri öğrenme ihtiyacındadır ve sektörden eğitim talebi artmaktadır.

DEMRIC Projesi rekabetçi ekonominin gelişiminde önemli bir etken olarak teknisyenlere / ofis çalışanlarına etkin bir eğitim sunma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Personel ve teknik kaynakların azlığı, zorlaşan hayat koşulları, ağır çalışma şartları gibi zorlukların ileri gelmesiyle belirli bir mekânda, sınırlı bir zamanda ayarlanan eğitim faaliyetlerine etkin katılımı zorlar. Bu ihtiyaçlar esnek yapıda olan bir ortak eğitim müfredatının geliştirilmesiyle yeni yeterlilikler kavramının oluşumunu gerektirir. Projede, hedef grupta yer alan teknisyenler/mühendisler ve ofis çalışanları için harmanlanmış bir eğitim programı tasarlanmıştır.

Her bir eğitim programı 3 ana konuyu/üniteyi içermektedir.

Proje, dört farklı ülkeden (Türkiye, Almanya, İngiltere, İsveç) sekiz kurumun katılım ile sağlam bir ortaklığa sahiptir. Projenin yerel ortakları sivil toplum kuruluşu, kalkınma ajansı, yerel yönetim organı olan belediye ve üniversiteyken yabancı ortaklar ise yetişkin eğitim ve web tabanlı eğitiminde uzman kurumlardır.

 
©2013, DEMRIC               All rights reserved         

 

This project (2012-1-TR1-LEO05-35135) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.