RESULTAT

Utgång-1: Curriculum med totalt sex interaktiva webbbaserad utbildning kursmaterial


Utgång-2: Kurs bok för tekniker / officerare


Utgång-3: Projekt webbplats


Utgång-4: Projekt broschyr


Utgång-5: Virtual laboratorium för experiment på träningar


Utgång-6: E-instruktioner för att använda med utbildare, instruktörer i organisationer


Utgång-7: Utvärdering / analys rapporter om träningar

Output-8: TV and radio program records as dissemination activities


Utgång-8: TV- och radioprogram register som spridningsaktiviteter


Utgång-9: Publicerade artiklar vid internationella / nationella tidskrifter och tidningar

 

 
©2013, DEMRIC               All rights reserved         

 

This project (2012-1-TR1-LEO05-35135) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.