1 2 3 4
 
  • Demric projekt har slutförts

  • Online kurser är redo att du kan registrera dig för att använda gratis

  • Pilot utbildningar anordnades med 166 tekniker och officerare

  • Kolla Adam Databas för Demric projektdetaljer

DEMRIC

Development of A Model to Raise Individual CompetenciesUsing Blended Learning in Collaboration of Universities, Sectors and Society

Find out more
 
©2013, DEMRIC               All rights reserved         

 

Detta projekt (2012-1-TR1-LEO05-35135) har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen [livslångt lärande i Europeiska unionen]. Denna webbplats ansvarar endast av författaren, och Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.