OM OSS

Undersökningar visar att det formella utbildningssystemet och industrin representerar två olika kulturer. En av anledningarna till detta är en brist på kontakt och samarbete. De vet lite om varandras möjligheter och svaga sidor, och lite om vad som kan erbjudas åt båda hållen. Å andra sidan, människor arbetar inom sektorn måste lära nya ämnen på grund av snabba förändringar av tekniken och det finns också en ökande efterfrågan på utbildning från sektor.

DEMRIC projekt föreslås på grund av de aktuella behoven för ett effektivt utbildning till tekniker / officerare kollektivt, som en viktig del i utvecklingen av konkurrenskraftiga ekonomier. Svårigheter uppstår från verkligheten såsom brist på personliga och tekniska resurser, ökade dagliga utgifter, tunga arbetslivet, etc. för att säkerställa massivt deltagande i utbildning som arrangeras under en begränsad tid och på vissa platser. Dessa behov innebär en ny kvalificeringskoncept samt utveckla en gemensam flexibel utbildningsplan för att möta dessa behov. Inom projektet kommer blandade utbildningsprogram utformas och genomföras för målgrupper i följande schema:

- Blended utbildnings program för tekniker - Blended utbildnings program för kontorsarbetare

Varje program består av tre utbildningsprogram, vilket uppgår till nio utbildnings program.

Projektet har en mycket stark partnerskap struktur med åtta partners från fyra olika länder (Turkiet, Tyskland, Storbritannien, Sverige). De lokala partners är NGO / kammare eller lokala myndigheter, medan de utländska partners är specialiserade på antingen vuxenutbildning eller webbaserade utbildningar.

 
©2013, DEMRIC               All rights reserved         

 

This project (2012-1-TR1-LEO05-35135) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.